SYNERGIA Z MIGAM

Opublikowane: 15/04/2016


Poczta Polska w ramach programu Synergia nawiązała współpracę z firmą Migam. Współpraca ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy Głuchymi klientami a słyszącymi pracownikami obsługi klienta.

Na początku osoby otrzymają wsparcie w ramach Programu Rodzina 500 plus. Na kanałach Poczty Polskiej pojawił się film instruktażowy z lektorem języka migowego na temat możliwości skorzystania z Programu. Na stronie www.pocztapolskarodzina.pl jest możliwość połączenia online z tłumaczem języka migowego, dzięki czemu osoby niesłyszące mają możliwość skorzystania z dedykowanej infolinii i wsparcia w wypełnianiu wniosku dotyczącego programu.

Równocześnie Poczta Polska planuje wdrożenie rozwiązania w innych punktach styku osób Głuchych i słabosłyszących z usługami Poczty Polskiej.