PARP: POCZTA POLSKA MA NAJLEPSZĄ NA RYNKU OFERTĘ WSPÓŁPRACY ZE START-UPAMI

Opublikowane: 06/12/2016


Poczta Polska wraz z akceleratorem HardGamma Ventures Sp.z o.o. zdobyła największą liczbę punktów w konkursie Scale UP - na realizację innowacyjnych projektów. Konkurs zorganizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach rządowego programu Start In Poland. 

Celem konkursu Scale UP jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji, w tym spółek skarbu państwa. O dofinansowanie w konkursie ubiegało się aż 61 podmiotów. Dofinansowanie otrzymało tylko 10.

- Dzięki współpracy w ramach projektu akcelerator HardGamma Ventures odpowiedzialny będzie  m.in. za selekcję rozwiązań na rynku, stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane wcześniej potrzeby rozwojowe Poczty Polskiej. HardGamma Ventures będzie mógł przekazać dofinansowanie mikro i małym przedsiębiorcom na realizację tych potrzeb dla Poczty Polskiej.

Reprezentanci startujących w konkursie akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw osobiście prezentowali projekty w PARP. W panelach ekspertów, którzy oceniali projekty znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie przyznano tym akceleratorom, które w najwyższym stopniu spełniały kryteria konkursu. Przedstawiły nowatorskie rozwiązania, zaprezentowały profesjonalny plan rozwoju startupów objętych akceleracją oraz wykazały się doświadczeniem w podobnych działaniach.

W ramach projektu Poczta Polska wytypowała obszary, w ramach których poszukiwane będą podmioty do współpracy:

· produkty (usługi), dające nową wartość dla klienta i uzupełniające podstawową działalność Spółki, które mogą być dystrybuowane z wykorzystaniem infrastruktury Poczty Polskiej,

· narzędzia zwiększające efektywność działań komunikacyjnych i marketingowych (bazy danych, beacony),

· rozwiązania typu eGovernment, które mogłyby być świadczone we współpracy z Pocztą Polską lub na podstawie danych posiadanych przez nią danych,

· nowe formy dostawy oraz optymalizacja sieci dostaw przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską.

 

Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji wkrótce.